Menedżer hotelu Wellness i Spa

 
09-12-2008
Menedżer hotelu Wellness i Spa

Eksperci K&P na zaproszenie Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza w Bielsku Białej podjęli się konsultacji branżowych programu pierwszych w Polsce, dofinansowanych ze środków unijnych, studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie hotelami Wellness i Spa".
Projekt, dzięki wysokim ocenom za meritum i aktualność rynkową został zakwalifikowany do realizacji.