Studia podyplomowe: Zarządzanie Hotelami Wellness

 
02-08-2009
Studia podyplomowe: Zarządzanie Hotelami Wellness

Eksperci K&P i Polskiej Akademi Gościnności już po raz drugi będą współuczestniczyć w realizacji studiów podyplomowych w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. Studia na kierunkach: Zarządzanie Hotelami Wellness i SPA oraz Informatyka i Marketing w turystyce i hotelarstwie Wellness i SPA są w 80% dofinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ciekawy, merytoryczny i jakościowy program, praktyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem oraz inspiracyjne przykłady najlepszych światowych obiektów stanowią istotne czynniki ogromnego zainteresowania studiami wśród dyrektorów obiektów wellness i SPA, zarządzających obszarami SPA, inwestorów, marketingowców, terapeutów oraz wszystkich tych, którzy planują związać się na stałe z branżą wellness i SPA.